Ørret
Written by Kiær Mykleby   

rret_2_2_kg_myklebysjen_hjemmeside_05.07.24

Ørret på 1,5 kg fra Myklebysjøen. (©Anders Kiær)   

 

Myklebysjøen er et fiskevann beliggende på ca. 1.000 m.o.h.  Sjøen er ca. 2.300 dekar stor og er et meget godt fiskevann.  Rekordfisken som er tatt var på 5,7 kg og ble tatt i 1938, men fine ørreter på 2 kg tas hvert år.

Ved Myklebysjøen ligger hyttene Sjøen, Drengestuen og Siristua som utgangspunkt for fiskeopplevelser.  Myklebysjøen egner seg for oterfiske fra båt om sommeren og tidlig høst, mens garnfiske er best tidlig vår og på ettersommer og høst.  Hytte med oter- og garnfiske kan leies hos oss.  I tillegg kan det fiskes med stang fra land.

 

 

Helgetjerna er  to fiskevann som ligger 1050 m.o.h. mellom Myklebysjøen og Birkebeinerveien.  Fra Birkebeinerveien er det ca. 1/2 time å gå inn til Helgetjern.  Her er det fint stangfiske og ørreter av bra størrelse.  I nordenden av Vesle Helgetjern ligger Helgetjernsbua med plass for 4 til å overnatte.

 

 

Skollsjøen er et mindre fiskevann like ved Birkebeinerveien.  Skollsjøen ser du fra veien, og det er ikke langt å gå.

 

 

Rognsjøen ligger 2 km sørøst av Skarvsetra sør for Birkebeinerveien.  Her er fisket med garn og oter leiet ut til Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening.  Rognsjøen inngår i fiskekortet, så du kan fiske med stang i Rognsjøen.

 

 

Søndre Eldåa har sitt utspring oppe på fjellet sør for Birkebeinerveien.  Nord for Birkebeinerveien ved Saubuene bukter Søndre Eldå seg nordover med mange fine små fiskekulper.  Dit er det kort vei å gå og spennende stangfiske.

 

 

Rogna har noen tilsvarende djupåler og kulper ved Vestre Rogndammen på nordsiden av Børtnaveien.  Her biter fisken villig på sene sommerkvelder.

 

 

Søkkunda har sitt utløp i Vestre Søkkundsjøen.  I hele Søkkunddalen fra betongbrua på Sjøveien og innover Søkkunddalen er det mange djupåler som egner seg godt for stangfiske.

Last Updated on Thursday, 09 February 2012 12:43