Jakt
Written by Kiær Mykleby   

 

 

Jakt på Kiær Mykleby

 

Kiær Mykleby er et eldorado for småviltjegere, takket være en intensiv innsats på predatorjakt hele året. Det er på eiendommen ansatt 2 utmarksforvaltere i full stilling, der en stor del av arbeidsoppgaven er å drive viltpleie.

Høgskolen i Hedmark og Kiær Mykleby har siden 1995 samarbeidet om rypetaksering og siden 2000 om eksperiment for å evaluere virkningen av rovviltbekjempning på rypebestander. Eksperimentet med rovviltbekjempningen var en del av Rypeforvaltningsprosjektet 2006 – 2011. Prosjektet var eid av Statskog og NORSKOG og fikk støtte av Norges Forskingsråd. Eksperimentet har vært brukt som grunnlag for to bacheloroppgaver og vil bli evaluert i doktorgradsarbeidet til Jo Inge Breisjøberget. Så langt virker det som om at rovviltbekjempningen har gitt ønsket resultat, høyere rypebestander sammenlignet med andre terreng uten rovviltbekjempning, men Breisjøberget skal gjøre en grundig vitenskaplig evaluering. Vi har gjennom dette målrettetede arbeidet opplevet en markert økning i rypebestanden. I tillegg får vi rapporter om økt skogfuglbestand og svært mye hare.

26072007 rev_ksj_2011

 

Her er to jegere som var heldige en høstdag på Myklebysjøen. Når gjessene trekker sørover om høsten hender det at noen flokker slår seg ned for natten på sjøen.

 

 

Last Updated on Sunday, 24 June 2018 20:12