BJØRNER TATT UT ELLER FELT PÅ KIÆR MYKLEBY
Written by Kiær Mykleby   

 

I 2007 skjøt Per Magne Ophus den første bjørnen på

Kiær Mykleby i nyere tid.

Den ble tatt ut på seteråsen like nedenfor Myklebysetra.

Per Magne skjøt den i los på Kroken litt senere.

Det var en stor hannbjørn som veide 260kg.

img_0101I 2008 skjøt Anders Kiær en bjørn som veide 178kg.

Bjørnen ble først sporet i Tjønnbutjønnterrenget.

Bjørnen ble felt ved veien inn til Nordre Messeltsetra.

 

bjrneskytter 2008

På høsten 2009 ble det felt 2 bjørner samme dag,

med bare noen få kilometers mellomrom.

Den første bjørnen ble tatt ut i Kolåsmyra og skutt i ganglos mot

toppen av Seteråsen av Per Magne Ophus.

Den andre bjørnen ble tatt ut på Furuseth

og skutt i los like sør for Storfallet i Søkkunda.

 

dscf1426

Sommeren 2011 ble det skutt en hannbjørn på 160kg.

Det ble satt igang jakt etter en observasjon i Marka.

Etter noen timer med sporing og los, ble den til slutt skutt i los

like nord for Eldåa.

 

 

 

imag0042

Sommeren 2012 ble det skutt en hannbjørn på 170kg.

Det ble satt igang jakt etter en observasjon i Marka,

og etter noen timer med sporing ble bjørnen tatt ut

og skutt kort tid etter på en post.

 

'bjrn_2012_audun_strand

 

Høsten 2012 ble det skutt en hannbjørn på 315kg.

Etter sporobservasjon i Fagertilåsen tidlig på morgenen ble det

satt igang jakt. Bjørnen ble tatt ut i Fagertilåsen

og skutt i los i Marka.

 

 

Last Updated on Sunday, 24 June 2018 19:14