Om oss

Vi, eiere og ansatte i Kiær Mykleby, driver en allsidig virksomhet innen primærnæring, reiseliv og kraftproduksjon.  Virksomheten omfatter skogbruk, utmark, jordbruk og kraftproduksjon.  I skogbruket drives et tradisjonelt skogbruk med leveranser av skurtømmer, massevirke og noe spesialvirke.  I tillegg drives skogkultur og veibygging.  På utmarkssektoren er det alle former for utleie av jakt, fiske og husvære.  Jordbruket er basert på økologisk drift med kjøttproduksjon på ammeku, sau og villsvin.  Kraftproduksjon skjer i 4 mikro-, mini- og småkraftverk.  Som en liten bedrift er alle med på å ta i et tak der behovet er størst.

 

Last Updated on Tuesday, 26 March 2013 00:09