Historikk
Written by Kiær Mykleby   

Pauline og Hans C. Kiær (Anders Kiær's oldeforeldre) kjøpte Rogner Gård 31. mars 1903.  Pauline Kiær var et friluftsmenneske med interesse for jakt og fiske.  Kiær-familien eide dengang gjennom And.H.Kiær & Co og gjennom A/S And.H.Kiær & Co, Ltd, betydelige skogarealer.  Pauline og Hans Kiær ønsket noe eget og hadde i lengre tid vært på jakt etter en eiendom på Østlandet som ga muligheter for jakt og fiske.  Spesielt interessant var eiendom med tilgang på rypejakt og fiske i fjellet.  Rogner hadde en stor nybygget jakthytte på fjellet ("Sjøen") ved Myklebysjøen med tilhørende rypeterreng.  Fram til 1913 ble ytterligere eiendom kjøpt opp.

Anders F. Kiær (Anders Kiær's grandonkel) overtok eiendommen i 1913 og drev denne fram til sin død i 1981.  Det var Anders F.Kiær som i 1916 sammen med naboen bygget Storfallet Kraftstasjon.  Fra 1974 ble det innført en ny konsesjonslov, og eiendomsoverdragelse til neste generasjon ville bli et problem for Anders F. Kiær i det han selv ikke hadde noen barn.  Det ble derfor opprettet et familiesameie før den nye konsesjonsloven trådte i kraft.  Eiendommen ble drevet som et familiesameie fram til 1985.

Anders Kiær og Anne Ulvig overtok driften av eiendommen fra 1985, fra 1997 som eneeiere.

Last Updated on Monday, 29 April 2013 10:57