Produkter fra eiendommen
Written by Kiær Mykleby   

Ta kontakt med Kiær Mykleby for priser. 62 46 20 70

Produkt Produktbeskrivelse
p1_elgkjtt_18-takker_400_hjemmeside

Elgkjøtt
Hver høst er det mulighet for å kjøpe elgslakt.  Elgjakten starter 25. september og varer til 23. desember. Det er best med dyr i den første delen av jakten, så det lønner seg å være tidlig ute med bestilling.  Vi selger hele og halvedyr.  Vekten vil variere fra ca. 30 kg (1/2 kalv) til 150 kg (1/2 okse).  Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å ordne oppstykking, innpakking og frysing.


p1_elgkjtt_18-takker_400_hjemmeside Villreinkjøtt
Hver høst er det mulighet for å kjøpe villreinslakt. Villreinjakten starter 20. august og varer til 30. september. Det er best med dyr fra midten av jakten, så det lønner seg å være tidlig ute med bestilling. Vi selger halve dyr. Vekten vil variere fra ca. 10 kg (1/2 kalv) til 50 kg (1/2 bukk). Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å ordne oppstykking, innpakking og frysing.

p3_lammekjtt_sauer_p_jordet_hjemmeside_02.10.09 Lammekjøtt
Hver høst slaktes det økologiske lam (Debio-godkjent). Lammene veier fra ca. 18-25 kg. Lammene selges som hele slakt. Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å ordne oppstykking, innpakking og frysing.

p4_villsvinkjtt_villsvin_3_hjemmeside_31.10.03 Villsvinkjøtt
Dyra går ute hele sommersesongen i en stor innhegning med skog. Her kan de kose seg med graving og gjørmebad, samt at de har små hus som de sover i når det regner. Hver høst, vanligvis i november, slaktes det av villsvinkrysninger. Villsvinkrysningene veier ca. 40-80 kg. De selges som hele eller halve slakt. Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å ordne oppstykking, innpakking og frysing.

p5_storefekjtt_ku_0004_hjemmeside_05.07.23 Storfékjøtt
Hver høst slaktes det kalver, ungdyr og kuer fra vår økologiske storfébesetning (Debio-godkjent). Vekten vil variere fra ca. 60 kg (1/2 kalv) til 150 kg(1/2 okse). Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å ordne oppstykking, innpakking og frysing.

 

Last Updated on Sunday, 24 June 2018 18:54