Økologisk jordbruk
Written by Kiær Mykleby   
Rogner Gård drives økologisk.  Jordveien er på 484 dekar fulldyrket jord og overflatedyrket/gjødslet beite.  Når jordveien drives økologisk baseres produksjonen på naturlige prosesser uten bruk av srøytemidler eller kunstgjødsel.  Den økologiske produksjonen er Debio-godkjent, som er merkevaren for økologisk produksjon.  Produksjonen er basert på husdyr med sau og ammekyr som hovedsatsing.  I tillegg har vi noen få villsvinpurker.  Økologiske produkter kan kjøpes, se under Produkter under Firmaet.
Last Updated on Thursday, 04 February 2010 14:02