Sau
Written by Kiær Mykleby   

Vi driver med farget spælsau og krysninger hvit spæl/norsk hvit/texel, tilsammen ca. 180 vinterforede. Vinteren gjennom fores de med økologisk høy, økologisk surfor og økologisk kraftfor. Søyene får hver vår mellom 1-4 lam hver, med et gjennomsnitt på ca. 2. I perioden juni-september beiter sauene i skogen. Produksjon av lam og sau er helt avhengig av at dyrene kan gå fritt på beite enten i skog eller på fjellet. Her kan de plukke de mest næringsrike planter/plantedeler. Samtidig er sauen en landskapspleier og holder terrenget åpent og trivelig for alle de som benytter utmarka til friluftsliv.

Dessverre har økende bestander av rovdyr ført til økte tap på beite og lite trivelige forhold for oss som dyreeiere. Vi bruker mye tid gjennom beitesesongen på å følge opp dyrene når de er på beite. Ved flere anledninger har beiteoppsyn avverget skader ved at tilstedeværelse har gjort at rovdyr har trukket unna. Når forholdene har vært for ille, har ytterligere skade vært forebygget ved at rovdyr har blitt felt under direkte angrep på sau. I 2002 ble en ung hannulv felt mens den angrep sau i beiteområdet.
sauer_p_jordet_hjemmeside_02.10.09
Last Updated on Thursday, 04 February 2010 15:05