Rype
Written by Kiær Mykleby   

Felt A - Myklebyskarven

På felt A selges det kort for rype- og småviltjakt og egne harekort.  Feltet er på ca. 33.000 dekar.  Feltet ligger sør for Mykleby Setervei og strekker seg fra 500-1023 m.o.h.  Ca. halvparten er skogsterreng, mens resten er myr, fjellskog og snaufjell.  Kortsalg for hele perioden foretas hos oss. Eller man kan kjøpe kort for perioden 02.10 - 23.12 på www.inatur.no. Det kan leies hytter eller skogshusvær av oss, se under husvære.

Send søknad om jakt ved å trykke på kontaktlinken her.


Priser 2018

Kort Felt A Pris NOK inkl. mva.
1. periode 10.-16.09 3 000
2. periode 17.-23.09 2 500
Sesong, 2.10.-23.12 2 000
3-døgnskort i perioden 2.10-23.12 950
Døgnkort i perioden 2.10-23.12 400
Døgnkort vinter i perioden 1.1-28.02 325
Sesong vinter, 1.1.-28.02 950
Last Updated on Sunday, 24 June 2018 20:05