Villrein
Written by Kiær Mykleby   

villrein_smrsla_ksj_2011_720x431

Villreinen hos oss er en del av villreinstammen i Rondane.  Området blir ofte benevnt som Rondane Sør. Denne villreinen bruker både fjell- og skog områder i denne delen av Rondane. Årlig tildeles det en kvote på rundt 30 dyr.  Vanlig fordeling av kvoten er: 10% frie dyr (storbukk), 45 % fri bukk < 50 kg , og 35% kalv.  Den årlige fellingen varierer, avhengig av vær- og vindforhold.  Tendensen de siste årene er at villreinen kommer opp på fjellet senere enn før.  I den første delen av jakten er mulighetene for å felle villrein størst i skog- og myrområdene.

Hvert år felles det storbukker hos oss med medaljekvalitet.

 

imgp1474

 

Last Updated on Sunday, 24 June 2018 20:07