Storfallet
Written by Kiær Mykleby   

Storfallet Kraftverk

Storfallet Kraftverk er et småkraftverk i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.  Kraftverket ligger i elva Søkkunda, en sideelv til Glomma. Her bygget Anders F.Kiær og naboen Helge O.Furuseth et kraftverk i 1916, som var det første kraftverket i kommunen for alminnelig forsyning. I 1990 ble kraftverket fullstendig ombygget.

 

Fallhøyde 71 m

Kraftverket er utsyrt med 2 like store francisturbiner.

Last Updated on Monday, 29 April 2013 10:50