Ellingsbekken
Written by Kiær Mykleby   

Ellingsbekken Kraftverk

Ellingsbekken Kraftverk er et mikrokraftverk som ligger i Ellingsbekken, en liten bekk som renner gjennom gårdstunet på Rogner Gård i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.

 Fallhøyde 24 m

Kraftverket er utstyrt med en liten francisturbin. Kraften som produseres brukes på Rogner Gård.

Last Updated on Monday, 29 April 2013 10:48