Veslefallet
Written by Kiær Mykleby   

Veslefallet Kraftverk

Veslefallet Kraftverk er et småkraftverk som ble satt i produksjon 22. april 2010 etter en intens byggeperiode på et år.  Kraftverket ligger i Søkkunda, en sideelv til Glomma.  Veslefallet har sitt inntak rett nedenfor utløpet av Storfallet Kraftverk. Kraftstasjonen ligger på en elveslette ca. 600 meter vest for RV3.

 

Fallhøyde 136 m
 

Veslefallet er utstyrt med 2 like francismaskiner.

På tross av alle stortingspolitikeres løfter om at alle skulle få delta i en ordning med elsertifikater, ble vårt anlegg sammen med ca. 180 andre unntatt fra ordningen.  Vi startet utbyggingen 1/2 år for tidlig.  Les mer om dette på hjemmeswiden til Småkraftforeningen, www.krafverk.net.

 

 

Last Updated on Monday, 29 April 2013 10:49