Om Firmaet
Written by Kiær Mykleby   

Kiær Mykleby forvalter skog, utmark og vassdrag  i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv. I tillegg disponerer firmaet mange interessante utbyggingsmuligheter innen småkraft, alene eller sammen med naboer. Med eiernes andre utbyggingsmuligheter i tilknyttede selskap, disponeres et større utbyggingspotensial.  Kiær Mykleby og tilknyttet selskap produserer fornybar energi  i 1 mikrokraftverk, 1 minikraftverk og 4 småkraftverk.

Last Updated on Friday, 14 February 2014 12:02