Fiskekort
Written by Kiær Mykleby   

 

Fiskekortet gjelder for stangfiske fra land. Oter, reiv, støkrok ol. er således ikke tillatt.

 

Fiskekort kan kjøpes på følgende steder:


Fiskekortet gjelder for alle bekker, elver, tjern og sjøer innenfor utmarksområdets grenser på kartet med målestokk 1: 50.000 (orginalkart i M711-serien, er "Myklebysjøen" 1917, IV), med unntak av Søkkundsjøen, Helgetjern og Harptjern.

 

Fiskekortpriser (i NOK):

1 døgn 132
3 døgn 300
1 uke
500
Sesong
650

 

 

Oppsyn:

Skog og utmarksforvalter Kjell Åge Fredheim, utmarksforvalter Eirik Budde Erichsen samt eventuelt andre ansatte hos Kiær Mykleby.  I tillegg vil man kunne påtreffe innleid oppsyn og oppsyn fra naboeiendommene.

 

Vennligst vis naturvett, la ikke søppel bli liggende i naturen!

 

 

Kiær Mykleby ønsker dere skitt fiske og et trivelig opphold!

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 21:44