Fiskestell
Written by Kiær Mykleby   

Kiær Mykleby var med på et kalkingsprosjekt som foregikk i Hedmark i regi av fiskeforvalteren i fylket. Det ble da årlig kalket i Helgetjern og Svartåstjern med 30-35 tonn kalk.

I tillegg har vi foretatt fiskeutsettinger der de naturlige foryngelsesmulighetene ikke var tilfredstillende.

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 21:44