Magnhildstusetra
Written by Kiær Mykleby   
maghildstusetra_stuen_hjemmeside_05.07.12

Magnhildstusetra - 40m2

3
Rom
1 Etasje
2
Sengeplasser
  Har ikke innlagt vann.
  Har ikke innlagt strøm.

 

Magnhildstusetra har enkel standard og er et godt utgangspunt for hare, skogsfugl, rype og villreinjakt.

 

Magnhildstusetra ligger på setervollen på Myklebysetra, i enden av Mykleby Setervei, 13 km opp fra RV 3.

Last Updated on Monday, 27 February 2012 17:51